מלגת דור ראשון באקדמיה/פריפריה

מחקרים מראים על קשיי השתלבות באקדמיה של בני ובנות דור ראשון להשכלה גבוהה, בין השאר בשל היעדר מודל הורי של השכלה אקדמית וחוסר נגישות למקורות מידע וייעוץ. קשיים אלו מתבטאים באחוזי נשירה מהלימודים הגבוהים מהממוצע ובחווית 'זרות' מתמשכת בזירה האקדמית. בצירוף עם תת היצוג לנשים במקצועות המדעיים, יש צורך מעשי ומיידי בתמיכה, ליווי, ייעץ ועידוד קבוצה זו. לשם כך TWIM מציעה מלגה על סך 2000 ש"ח עבור סטודנטיות שנה ג' בחוג למתמטיקה. רשאיות להגיש מי שעומדות בדרישות הבאות:

1. סטודנטיות בחוג למתמטיקה (יכול להיות גם דו חוגי אך לא חטיבות)

2. מי שהשלימו לא פחות מחצי מנקודות הזכות שלהן בחוג למתמטיקה עם עדיפות למי שהשלימה 2/3 נק"ז.

3. הוריה של הסטודנטית אינם אקדמאים או לחלופין הסטודנטית נולדה בפריפריה ומשתייכת לאוכלוסייה מוחלשת

אך ורק נקודות שכבר נצברו, לא כולל אלו בסמסטר הנוכחי

אם יש משהו נוסף שאת רוצה שנדע את מוזמנת לצרף מכתב

Select File
דור ראשון באקדמיה:

בשליחת טופס זה אני מתחייבת כי כל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים