מי אנחנו

פרויקט קידום נשים במתמטיקה. אנחנו עורכות פעילויות שונות במשך השנה שיפורסמו כאן. המטרה העיקרית בקיום פעילויות אלו היא להראות חזית נשית בתחום שבו יש עדיין מעט מדי נשים ולהדגיש את תרומתן של הנשים במתמטיקה.

מטרה נוספת בפעילויות אלו היא להכיר אחת את השניה ולנסות לגרום לתואר הראשון/השני/השלישי לעבור בנעימים יותר :)

בנוסף לפעילויות יש גם מלגות שהארגון מחלק לסטודנטיות לתואר ראשון שני ושלישי.

Subscribe

TW  M

  • Facebook
  • Instagram